Logo Gruppo Su Bundhu NO OBJECT

Sas menzus Fotografias

Sas menzus fotografias de su gruppu de Su Bundhu de Orane.

In custu mamentu podes viere sas fotografias in Bascia definizione, cussizzada pro connesiones lentas. Vrima in supra 'e su buttone pro podes viere sas fotos in Arta definizione, cussizzada pro connessiones rapidas.

Profilo della maschera de Su Bundhu in tinte rosso e bianco.
primo piano maschera Su Bundhu in sughero naturale - Ula Tirso 2012
Profilo della maschera de Su Bunndhu - Carnevale Ula Tirso 2012
Minaccioso profilo de su Bundhu in sughero naturale
Maschera de Su Bundhu i sughero - Samugheo 2012
mascher ade Su Bundhu colorata rosso e bianco - Carnevale Nuoro 2012
Su Bundhu vestito di orbace naturale - Carnevale Fonni 2011
machera e vestiario de Su Bundhu - carnevale Fonni 2011
Su Bundhu in sughero naturale minaccia con il forcone - Fonni 2011
Su Bundhu minaccia con i forcone - Carnevale Fonni 2011
Il piccolo Bundhu in sfilata a Sarule 2011
Bundhos e Maimone - Carnevale Nuoro 2012
Su Maimone de Orane - Carnevale Nuoro 2012
gruppo de Bundhos
antica fot de Sos Bundhos
sos Bundhos incrociano i forconi
Su Bundhu con il mantello de vresi
Su Bundhu

Sas istimas pro custu album

N° Istimas: - Istima:
Rating: 9.86/10

Nonzos pro custu album

No ana galu nau nudda pro custu album.

visita il sito www.wmamba.it